Deelmobiliteit Schiedam

In samenwerking met De Verkeersonderneming en de gemeente Schiedam konden inwoners van de wijken Schiedam-West en -Zuid de uitdaging aangaan waarbij ze twee maanden lang hun eigen auto lieten staan in ruil voor een mobiliteitstegoed van € 200,- per maand.

Deelnemers aan het Probeeraanbod konden op een laagdrempelige manier ervaren hoe het gebruik van deelmobiliteit en het OV past binnen hun mobiliteitsbehoefte. Het mobiliteitstegoed kon worden aangewend om deelmobiliteit uit te proberen.

Mobiliteitsaanbod:

 • Openbaar vervoer en OV-fiets

 • Deelauto leverancier Juuve

 • Deelfiets leverancier Donkey Republic

 • Deelscooter leverancier Felyx

Aanpak:

 • Deelnemers konden 2 maanden lang deelmobiliteit uitproberen  en starten op verschillende instroom momenten

 • Deelnemers betaalden overschrijding van het budget zelf

 • Deelnemers deden mee aan een 0-meting bij aanvang deelname, een eindmeting na afloop deelname en een nameting 2 maanden na afloop van deelname.

Resultaten:

 • 85% van de deelnemers ervoer de kennismaking met deelmobiliteit als positief

 • 35% van de deelnemers gaf na afloop aan regelmatig gebruik te maken van deelmobiliteit, waar ze dit voorheen niet of nauwelijks gebruikten;

 • 12% van de deelnemers heeft de eigen auto verkocht na het kennis maken met deelmobiliteit

Inzichten en leerpunten:

 • Zichtbaarheid en herkenbaarheid van deelmobiliteit op vaste plekken in de wijk zijn cruciaal om het project te laten slagen;

 • Persoonlijke begeleiding is erg belangrijk om deelnemers enthousiast te maken over deelmobiliteit.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met projectmanager Christiaan van Veen op 088 – 9343406.