Goed op weg Provincie Utrecht

In samenwerking met het programma Goedopweg konden autorijdende forenzen, die werken bij een werkgever in Utrecht, kennis maken met  P+R parkeren in combinatie met het openbaar vervoer als alternatief voor (een deel van) het woon-werk verkeer.

Deelnemers aan het Probeeraanbod konden op een laagdrempelige manier ervaren hoe het gebruik van P+R parkeren en het OV past binnen hun mobiliteitsbehoefte.

Mobiliteitsaanbod:

  • Toegang tot het Openbaar vervoer

  • Toegang tot P+R parkeren

  • Toegang tot OV-fiets

Aanpak:

  • Deelnemers konden OV en P+R uitproberen en starten op verschillende instroom momenten

  • Na afloop van de deelnameperiode ontving een deelnemer een nameting en een abonnementsadvies.

Resultaten:

  • 75 % van de respondenten vindt de OV-keten een prima alternatief en een geschikt middel voor woon-werk verkeer

  • 25 % van de respondenten heeft aangegeven 4 dagen per week of vaker van het OV gebruik te maken voor de woon-werk verkeer​.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met projectmanager Peter Rossewij op 088 – 9343406.