Onze pitch

ONZE PITCH

Projecten en programma's rondom mobiliteit en gedragsverandering

Dumoco levert een bijdrage in het oplossen van maatschappelijke uitdagingen rondom mobiliteit, bereikbaarheid, vitaliteit en duurzaamheid. Wij doen dit door werkgevers, werknemers, inwoners en bezoekers in verbinding te brengen met flexibele en duurzame mobiliteitsconcepten. Door op een juiste manier te informeren, bewustwording te creëren, te enthousiasmeren en nieuwe routines aan te leren, zorgen we voor een structurele intrinsieke gedragsverandering.​ Op deze manier helpt Dumoco mee aan de mobiliteitstransitie om de wereld duurzamer, leefbaarder en beter bereikbaar te maken.​ Hieronder beschrijven we in 4 pagina’s hoe wij dat doen.

Via deze link vind je ook enkele van de vele projecten waar we trots op zijn. 

Onze aanpak

Onze aanpak is altijd op maat en in afstemming met u als opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld eens aan de volgende aanpak om doelgroepen te activeren en te stimuleren om reisalternatieven te gaan gebruiken.

Werven deelnemers

Analyseren reisprofiel

Intake en begeleiding

Probeer periode

Monitoren & evalueren

Structureel implementeren 'perfect fit'

Onze tooling

Een greep uit onze instrumenten om uw doelen te verwezenlijken.

Flyers

Project pagina

Mobiliteits scan

Demonstratie

Mobiliteits budget

Persoonlijke intake

E-vloot

Analyse reisdata

Enquête