Onze successen

Waar we trots op zijn

Projecten en programma's rondom mobiliteit en gedragsverandering

Dumoco levert een bijdrage in het oplossen van maatschappelijke uitdagingen rondom mobiliteit, bereikbaarheid, vitaliteit en duurzaamheid. Wij doen dit door werkgevers, werknemers, inwoners en bezoekers in verbinding te brengen met flexibele en duurzame mobiliteitsconcepten. Door op een juiste manier te informeren, bewustwording te creëren, te enthousiasmeren en nieuwe routines aan te leren, zorgen we voor een structurele intrinsieke gedragsverandering.​ Op deze manier helpt Dumoco mee aan de mobiliteitstransitie om de wereld duurzamer, leefbaarder en beter bereikbaar te maken.​ Hieronder beschrijven we enkele van de vele projecten waar we trots op zijn. En wil je meer weten over onze werkwijze, klik dan hier

Voorbeeldcase: Reizen als een Pro

Het Probeeraanbod deelvervoer is een initiatief van de gemeente Amsterdam en heeft als doel het terugdringen van korte autoritten in de stad en publieke professionals meer opties te bieden voor woon-werk verkeer en werk gerelateerde ritten.

Resultaat

De deelnemers zijn zich bewust geworden van de mogelijkheden van deelmobiliteit op hun woon-werk reis. De gemeente heeft met de 0 – en 1 meting bovendien gericht meetresultaat waarop zij haar beleid kan aanpassen.

Iets voor uw gemeente?

Neem vrijblijvend contact op met Dumoco. Dit kan via 088-934 34 06 of via klantenservice@dumoco.nl.

Resultaat

Er zijn ruim 100 spitsmijdingen per dag. Dit komt door buiten de spits te rijden met de auto, thuis te werken én door modalshifs. 

Iets voor uw gemeente?

Neem vrijblijvend contact op met Dumoco. Dit kan via 088-934 34 06 of via klantenservice@dumoco.nl.

Onze aanpak

Onze aanpak is altijd op maat en in afstemming met u als opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld eens aan de volgende aanpak om doelgroepen te activeren en te stimuleren om reisalternatieven te gaan gebruiken.

Werven deelnemers

Analyseren reisprofiel

Intake en begeleiding

Probeer periode

Monitoren & evalueren

Structureel implementeren 'perfect fit'

Onze tooling

Een greep uit onze instrumenten om uw doelen te verwezenlijken.

Flyers

Project pagina

Mobiliteits scan

Demonstratie

Mobiliteits budget

Persoonlijke intake

E-vloot

Analyse reisdata

Enquête