OV Probeerpas Zwolle – Kampen

In samenwerking met Programmabureau Zwolle-Kampen konden autorijdende forenzen, die werken bij een werkgever gevestigd in de regio Zwolle-Kampen, kennis maken met het openbaar vervoer als alternatief voor het woon-werk verkeer.

Deelnemers aan het Probeeraanbod konden op een laagdrempelige manier ervaren hoe het gebruik van het OV past binnen hun mobiliteitsbehoefte.

Mobiliteitsaanbod:

  • Toegang tot het Openbaar vervoer

Aanpak:

  • Deelnemers konden maximaal 4 weken het OV uitproberen en starten op verschillende instroom momenten

  • Na afloop van het Probeeraanbod ontving de deelnemer een nameting. Hierbij heeft 71 % de nameting ingevuld.

Resultaten:

  • 220 deelnemers hebben meegedaan met het Probeeraanbod

  • 63 % van de respondenten ging na het Probeeraanbod minimaal 1 dag in de week anders reizen.

Inzichten en leerpunten:

  • 67 % van de respondenten vond het openbaar vervoer te duur. Hierbij gaf 48 % aan dat de reistijd te lang is ten opzichte van de auto.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met projectmanager Christiaan van Veen op 088 – 9343406.