Probeercampagne P+R Hoornwijck

In samenwerking met Bereikbaar Haaglanden en de gemeente Den Haag konden autorijdende forenzen, die werken bij een werkgever gevestigd in het centrum van Den Haag, kennis maken met P+R Hoornwijck in combinatie met het openbaar vervoer als alternatief voor (een deel van) het woon-werk verkeer.

Deelnemers aan het Probeeraanbod konden op een laagdrempelige manier ervaren hoe het gebruik van P+R Hoornwijck en het OV past binnen hun mobiliteitsbehoefte.

Mobiliteitsaanbod tijdens probeerperiode:

  • ProbeerperiodToegang tot openbaar vervoer via HTM

  • Probeerabonnement parkeren bij P+R Hoornwijck

Mobiliteitsaanbod na probeerperiode (vervolgaanbod)

  • Vervolgaanbod: Jaarabonnement bij HTM

  • Vervolgaanbod: Jaarabonnement parkeren bij P+R Hoornwijck

Aanpak:

  • Deelnemers konden maximaal 6 weken P+R Hoornwijck en het OV uitproberen en starten op verschillende instroom momenten

  • Na 3 weken ontving een deelnemer een aantrekkelijk vervolgaanbod. Het aanbod bestond uit een HTM abonnement in combinatie met P+R Hoornwijck.

Resultaten:

  • 60 deelnemers hebben meegedaan met P+R Hoornwijck Probeercampagne

  • 15% van de deelnemers heeft na afloop van de Probeercampagne gebruik gemaakt van het vervolgaanbod

Inzichten en leerpunten:

  • Zichtbaarheid van P+R Hoornwijck Probeercampagne onder de juiste doelgroep. Er was een groot bereik onder dagjesmensen, deze hoorden echter niet tot de doelgroep van het project.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met projectmanager Christiaan van Veen op 088 – 9343406.