Rotterdam MaaS-beleving

De Rotterdam MaaS-beleving was een initiatief van De Verkeersonderneming, de gemeente Rotterdam en vervoerder RET. Het project betrof een experiment waarbij 100 Rotterdamse huishoudens de mogelijkheid kregen om Mobility as a Service uit te proberen. De intentie was om zo veel mogelijk de eigen auto te laten staan en in plaats daarvan gebruik te maken van deelmobiliteit en OV. Hiervoor werd een budget ter beschikking gesteld waarmee het flexibele reizen kon worden uitgeprobeerd. Voorwaarde voor deelname aan het experiment was dat er medewerking werd verleend aan onderzoek in de vorm van intakegesprekken, interviews, enquêtes en analyse van het reisgedrag.

Mobiliteitsaanbod:

 • Openbaar vervoer, waterbus, OV-fiets en fietsenstalling

 • Go-bike elektrische fiets

 • Mobike deelfiets

 • Felyx elektrische deelscooter

 • Greenwheels deelauto

 • Snappcar deelauto

 • Uber taxi

 • Watertaxi

 • Transvision taxi

Aanpak:

 • 100 deelnemers kregen een budget om gedurende 4 maanden te reizen, hierbij konden zij kiezen uit een uitgebreid mobiliteitsaanbod. Het mobiliteitsaanbod waaruit de deelnemer kon kiezen breidde zich iedere maand verder uit met extra vervoerders die deelnamen;

 • Tijdens het experiment werd voortdurend gemeten hoe actief het gebruik van diensten waren en wat hiervoor de drijfveren en belemmeringen waren;

 • Na afloop van de 4 maanden kregen deelnemers de gelegenheid om gebruik te maken van een vervolgaanbod: Nog eens 2 maanden doorreizen, maar dan met een gedeeltelijke eigen bijdrage. Het vervolgaanbod werd gebruikt om verschillende prijsmodellen te testen.

Enkele inzichten en leerpunten (download hier de eindrapportage van het onderzoek)

 • Het is belangrijk om deelnemers te enthousiasmeren en te blijven begeleiden voor en tijdens het project. Dit hebben we gedaan door iedereen persoonlijk te spreken tijdens een intakegesprek. Gedurende het project begeleidden we deelnemers via onze klantenservice en het organiseren van deelnemersbijeenkomsten. Dit creëerde betrokkenheid en liet deelnemers ook elkaar inspireren.

 • Deelmobiliteit wordt door velen gezien als vervanging voor de hele OV- of autoreis, men ziet deelmobiliteit nog maar beperkt als een oplossing voor een deel van de ketenreis. Het denken in ketenreizen zit nog niet ingebakken in de mindset bij een groot deel van de deelnemers aan het onderzoek.

 • Spanningen en onzekerheden bij het gebruik van deeldiensten is een grote uitdaging in de acceptatie ervan. De kans op misgrijpen, niet kloppende reisinformatie en de wijze waarop andere gebruikers met vervoermiddelen omgaan vormen voor een deel van de onderzoekers obstakels om deelmobiliteit te omarmen.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met projectmanager Christiaan van Veen op 088 – 9343406.

Ben je benieuwd naar alle resultaten en inzichten van dit project? Download hier de eindrapportage van De Verkeersonderneming in samenwerking met onderzoeksbureau Ideate.