Probeeraanbod Deelvervoer - Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft een grote uitdaging op het gebied van bereikbaarheid en duurzaamheid in de stad. Ook merkt het dat met name zorg- en onderwijsprofessionals steeds vaker kiezen voor een woonplaats buiten de stad, waardoor er veel reisbewegingen op gang komen in en rondom de stad. Tegelijkertijd zijn er tal van nieuwe vervoersinitiatieven die nog ontdekt moeten worden en die de druk op de binnenstad kunnen verlichten.

Aanpak

Om publieke professionals kennis te laten maken met deelvervoer als onderdeel van de werk-gerelateerde reis, konden zij 2 maanden lang gebruik maken van de deelfiets en deelscooter voor een maximum budget van € 100,-. Dumoco ontzorgde de gemeente door het reistegoed van de deelaanbieders beschikbaar te stellen in de vorm van reisvouchers. Ook voor instructies en vragen konden deelnemers terecht bij de klantenservice van Dumoco.

Aan het begin en het eind van de deelnameperiode werd deelnemers gevraagd om een 0- en 1-meting in te vullen. Deze enquêtes waren belangrijke input voor de gemeente Amsterdam om het beleid ten aanzien van deelvervoer in de stad verder vorm te geven. Door de metingen konden ervaringen van deelnemers in het gebruik worden getoetst. Het uitzetten van enquêtes en het verzamelen van de gegevens werd volledig door Dumoco gefaciliteerd.

Ervaring van de opdrachtgever

Projectleider Nicole S. van de gemeente Amsterdam: ‘’Het probeeraanbod heeft ervoor gezorgd dat al méér dan 1.000 zorg – en onderwijsprofessionals kennis hebben genomen van de mogelijkheden van deelvervoer, als alternatief voor (een deel van) woon-werk of werk gerelateerde ritten. Dumoco ontzorgt ons hierin, van het faciliteren van het probeeraanbod tot het meedenken om de doelgroep te kunnen bereiken.’’