Over Dumoco

Onze thema's

Mobiliteit geen doel maar een middel

Mobiliteit is zelf geen doel, het is het middel waardoor we kunnen werken, recreëren en participeren in de samenleving. Mobiliteit is niet oneindig voorradig en we moeten de nadelige gevolgen voor de leefbaarheid en veiligheid proberen te beperken. Dumoco werkt vanuit verschillende thema’s aan mobiliteit. Hoe, daar lees je  hieronder meer over.

Onze aanpak op ieder thema

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een steeds belangrijker wordend thema. De manier waarop wij reizen veroorzaakt een groot deel van onze CO2-uitstoot.

Dumoco zorgt met een goede mix van mensen en middelen voor een sturing op duurzame gedragsverandering voor overheden, werkgevers en werknemers.

Lees er bijvoorbeeld meer over in onze werkgeversaanpak

Vitaliteit

Actieve mobiliteit, zoals fietsen en wandelen, draagt sterk bij aan de vitaliteit van mensen. Vitaliteit is dan ook een mooie stimulans om meer te gaan fietsen of wandelen. Zowel de zorg, overheden, werkgevers als de reiziger zelf hebben hier baat bij.

Dumoco helpt de vitaliteit te verbeteren door actieve mobiliteit te stimuleren. Met onze Dumoco+ app brengen we in beeld hoeveel minuten je al actief beweegt en met challenges tussen individuen, bedrijven of regio’s stimuleren we dat mensen meer gaan bewegen.

Lees er bijvoorbeeld meer over in onze bedrijvenchallenges

Bereikbaarheid

De laatste jaren neemt de personenmobiliteit weer hard toe. Ondanks dat meer mensen vaker thuiswerken, kampen we in toenemende mate met congestie en onbereikbare gebieden. Tegelijkertijd verandert ook het aanbod van mobiliteit. Deelmobiliteit, speed pedelecs en e-scooters vullen het straatbeeld. Bestaande vormen van OV worden anders ingevuld. Waar komt het nieuwe evenwicht te liggen? Dumoco onderzoekt de kansen en reizgers nieuwe vormen van mobiliteit te ervaren. Zie bijvoorbeeld ook onze probeeractie en onderzoek naar kansen voor deelmobiliteit in het woon-werk verkeer van publieke professionals in Amsterdam.

Leefbaarheid

Ging mobiliteit in het verleden vooral over veiligheid en het verminderen van files, vandaag de dag is er een steeds bredere kijk op waar mobiliteit nog meer mee samenhangt.

Van reizigers wordt in toenemende mate gevraagd om rekening te houden met het ruimtegebruik en de leefbaarheid en de gezondheid van mensen in de steden.

Dumoco helpt daarin mee door mensen bewust te maken van hun impact en het alternatief te laten ervaren.

Lees er bijvoorbeeld meer over in onze aanpak bij milieuzones

Doorpraten over onze aanpak voor uw thema’s?

 

Ben je gebruiker van een van onze Dumoco(+) diensten en heb je een vraag? Stuur dan een e-mail naar klantenservice@dumoco.nl voor de snelste reactie.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bel ons Mail ons